Towarzystwa Rodu Plewako

REGON:     146836047

NIP:          9512375305

konto w Idea Bank SA nr:
94195000012006069783210003

Pieniądze wpłacane przez PayPal trafiają bezpośrednio na konto Towarzystwa prowadzone w Złotych PL

obowiązkowa składka zagraniczna równa jest składce polskiej


adresy e-mail i pocztowy:

towarzystwo@plewako.eu

Towarzystwo  Rodu  Plewako
02-786 Warszawa,
ul. Romockiego 20/32

kliknij by lokalizować)

Regulamin Towarzystwa
obowiązujący od 2009 r.

Regulamin Towarzystwa
(uchwalony 20.08.2016)

Rada Towarzystwa

Drzewo pokrewieństw Rodu


 

Uchwały VII Zjazdu
Towarzystwa Rodu Plewako

Likwidacja przez Radę statusu

Członkowie-Korespondenci

List z Kancelarii Prezydenta RP

Zasady przyznawania adresów e-mail
w domenie plewako.pl

 

Ankieta członkowska (doc)

 

Czasopismo: 
Dziedzictwo Kresowe


Międzynarodowy Projekt
z zakresu Genealogii Genetycznej:

Plewako Y-DNA

Zjazdy Towarzystwa Rodu Plewako

Ustanowienie przez Towarzystwo
herbu Hrabstwa Iwienieckiego

Wydarzenia i  mowy okolicznościowe:

Ofiarowanie grawerowanego kielicha mszalnego do
kościoła  w Iwieńcu

Stanisława J. Plewako
w Iwieńcu 17.11.2007 r.

Aleksandra P. Plewako
w Iwieńcu 16.10.2010 r.

Odeszli do Wieczności  członkowie Towarzystwa:

Wojciech K. Plewako (2016)

Janina Mackiewicz (2013) 

Stefania Jachimowicz (2011)

Władysław Plewako (2011)

Marian B. Plewako (2009)

Władysław Plewako (2008)

Teodor Plewako (2005)

Henryk Plewako (2003)

Krystyna Plewako (2003)