Kościół sakramentek pw. św. Kazimierza. Rynek Nowego Miasta, WarszawaObchody święta Towarzystwa Rodu Plewako w 2018 r. w Warszawie

27 czerwca 1697 roku w Warszawie miała miejsce elekcja Augusta II na tron Rzeczpospolitej. Opisana została ona w dokumencie relacyjnym wydrukowanym wkrótce potem i rozesłanym do parafii z poleceniem odczytania we wszystkich kościołach. Wśród 208 sygnatariuszy podpisany jest również antenat rodu Plewako - Joachim Dominik Plewaka. Było to pierwsze znane nam wystąpienie publiczne, na szczeblu ogólnokrajowym, członka rodu Plewako. Rocznica  ostatniej  w  XVII  wieku  elekcji  króla przez szlachtę stała się w związku z tym datą święta Towarzystwa Rodu Plewako.

Jednocześnie dzień 27 czerwca, ale o 9 lat wcześniej,  1688 r., to data wprowadzonia sióstr Benedyktynek od Najświętszego  Sakramentu do  nowego  klasztoru  na Nowym Mieście przez parę królewską Jana III i Marię Sobieskich. Klasztor warszawski został ufundowany jako wotum za  odsiecz wiedeńską, jest najstarszym istniejącym nieprzerwanie w tym samym miejscu klasztorem ss. Sakramentek na świecie.

Obchody święta Towarzystwa odbyły się w ostatnią niedzielę czerwca, i miały formę mszy św.w intencji zmarłych i żyjących członków Rodu Plewako w kościele  św. Kazimierza ss. Sakramentek. w intencji "zmarłych i żyjących członków Rodu Plewako". Głównym celebransem był ks. prałat mgr Józef Maj, a koncelebrował ks. prałat dr Andrzej Tulej, rektor tego kościoła. Kazanie okolicznościowe wygłosił ksiądz prałat Maj. Modlitwę wiernych odczytał Stanisław Jan Plewako, wymieniając wszystkich zmarłych członków Towarzystwa Rodu Plewako.

Towarzystwo Rodu Plewako podarowało Klasztorowi Kontemplacyjnemu ss. Sakramentek w darze ołtarza dzianinę dekoracyjną, pracę dyplomową mgr Lucyny Kniszewskiej, nagrodzoną na wystawie Interfashon 97.

przy Pergaminie Wywodowym Dominik i Marysia, dzieci członków Towarzystwa, wcześniej niosły dary ołtarza
Po mszy świętej można było obejrzeć wystawiony oryginalny pergamin z 1807 r., na którym spisano w języku polskim, przez odległych już wówczas krewnych z rodu Plewako herbu Pogonia  Wywód Szlachecki z 8 grudnia 1800 r. Dokument pisany ręcznie gęsim piórem na wyprawionej, cienkiej skórze cielęcej opatrzony ogromną, idealnie zachowaną, barwioną na czerwono woskową pieczęcią, w puszcze metalowej. Dokument wystawiony został publicznie do obejrzenia po mszy świętej po raz pierwszy po ponad dwustu latach i nigdy dotąd nie był prezentowany na żadnej wystawie.

Stanisław Jan Plewako

relacja opublikowana w "Dziedzictwie Kresowym"
 nr 11 (czerwiec 2019 r.) str. 4-5, ISSN 2299-7024