Krystyna Plewako 
z Piątkowskich 
(2.06.1920-12.04.2003)
fragment zdjęcia z 1985 r.
wykonanego w Giżycku


Towarzystwo Rodu
PLEWAKO