Hrubieszów dnia 20 czerwca 1961 roku

Z A S W I A D C Z E N I E
----------------------------------------------------------

Jako były Dowódca V Batalionu Leśnego Armii Krajowej w Obwodzie Hrubieszów stwierdzam niniejszym, że Pan Marian Plewako, syn Bronisława i Marii z Kniszewskich, urodzony w Warszawie w dniu 10 sierpnia 1904 roku, z zawodu Agronom, ochotnik w wojnie 1920 r. w 201 pp, uczestnik walk przeciw niemcom w wojnie 1939 r w dywizji Gen. Kleeberga, zakończonych bitwa pod Kockiem w dniu 5 i 6 października 1939 roku działał w szeregach ZWZ i AK na terenie województwa lubelskiego od listopada 1939 r. do lipca 1944 r.

Wymieniony od listopada 1939 r do maja 1942 r w powiecie Lublin i Hrubieszów działał ofiarnie jako organizator siły zbrojnej na szczeblu Komendanta rejonu w Konspiracji, a od maja 1942 do lipca 1944 był partyzantem V Batalionu Leśnego w Obwodzie Hrubieszów na szczeblu dowódcy Kompanii i Zastępcy dowódcy V Batalionu Leśnego AK.

Wymieniony za walkę z okupantem w szeregach Armii Krajowej w 1943 roku został mianowany porucznikiem AK pseudo Pogoń i odznaczony przez Komendę Główną AK Krzyżem Walecznych.

Jako dowódca Kompanii i Zastępca Dowódcy Batalionu w roku 1944 został on przedstawiony do awansu na kapitana i odznaczenia Krzyżem Virtuti Militari kl. V.

Wymieniony jako bezpośredni mój zastępca dowódcy batalionu brał bezpośredni udział we wszystkich walkach przeciwko niemcom i ukraińskiej Upa na terenie województwa lubelskiego w szeregach V Batalion leśnego AK. W walce o wolność wykazał się dużym patriotyzmem, ofiarnością, umiejętnością dowodzenia i bezpośrednią odwagą, w związku z konspiracją i partyzantką stracił całą swą pierwszą rodzinę: żonę i jedynego czternastoletniego syna.

Ze względu na jego działalność konspiracyjną i partyzancką jak również niezmienny wypróbowany patriotyzm, odwagę w boju w pełni zasługuje on na weryfikację stopnia oficerskiego i odznaczeń bojowych.

Podpis nieczytelny
Mjr Wiktor
Stefan Kwaśniewski