Wacław Plewako i Kamilla Pawluć,
fragment zdjęcia klubu wioślarskiego w Wilnie w 1928 r.