Tekla z Pełko-Stradomskich Plewakowa                    Sobiesław Plewako, ur. 7.03 (chrzest 16.04) 1856 r
ur. w Gojluszach na Litwie                                          w Dziakowszczyźnie w pow. mińskim
zm. w 1919 r w więzieniu w Smoleńsku                      syn Kamili z Lichodziejewskich i Kazimierza Plewako

Oba zdjęcia w Kownie z pracowni Zatorskiego w dniu ślubu 13 kwietnia 1887 r. 

Dzieci Tekli i Sobiesława Plewako:

1. Wacław Plewako, mjr saperów, ur. 28(15).V.1898 r. zgładzony w IV.1940 w Charkowie
    oraz bliźniacy ur. 23(10).09.1896 r.:
2. Władysław, urzędnik w starostwie w Wilejce (Powiatowej), uwięziony i zamordowany w 1939 r
3. Kazimierz, ziemianin w Zalesiu - folwarku Dziakowszczyzny, wywieziony do Niemiec 1943 r.
    oraz córka (najstarsza z rodzeństwa):
4. Ludwika, zamężna za Henrykiem Wołejko, 
    matka Władysława i Edwarda Wołejków i Stanisławy z Wołejków Hasińskiej