Sanktuarium "Poległym na Wschodzie" na ścianie kościoła św. Karola Boromeusza na cmentarzu powązkowskim w Warszawie.
Znicze płonące w wieczór Wszystkich Świętych 2004 r.

w najbardziej dolnym rzędzie, po lewej stronie, szósta tabliczka od osi krzyża poświęcona mjr saperów Wacławowi Plewako.