Kazimierz Plewako
ur. 23(10).09.1896 r.- lipiec 1943r.,
fragment zdjęcia z 1936 r.

Ziemianin z folwarku Zalesie koło Iwieńca (do 1904 r. część Dziakowszczyzny), w którym gospodarował w imieniu braci Władysława i Wacława, dwóch współwłaścicieli Zalesia do 1939 r.

Kazimierz Plewako  wraz z siostrą Ludwiką zamężną Wołejko byli  początkowo współwłaścielelami majątku Gojlusze nad rzeką Niewiażą, w Republice Litewskiej. Po reformie rolnej i okrojeniu majątku jego reszta poszła za długi szwagra Henryka Wołejki, a Kazimierz Plewako przeniósł się do Zalesia k/Iwieńca odziedziczonego przez jego braci po stryju Witoldzie i ojcu Sobiesławie Plewakach.

Wg Janiny z Bratkowskich  Urniażowej z Wrocławia, dalszej kuzynki, na Litwę w czasie wojny nadeszła kartka od Kazimierza, wywiezionego do obozu do Niemiec po spaleniu dworu w Zalesiu przez partyzantów sowieckich w 1943 r. i zamordowaniu Jadwigi z Jaworskich.

Relacja mieszkanki Mieszkuciów w tej sprawie (z 2007-11-19) potwierdza jednak relację p Marii Wierszyłłowskiej opisując wyprowadzenie Kazimierza Plewako do lasu w celu rozstrzelania.

Ślub Kazimierza i Jadwigi musiał nastąpić w czasie wojny, bo stryj Czesław Plewako, który mieszkał wówczas w Wilnie, wspominał o Jadwidze Jaworskiej jako narzeczonej Kazimierza.

Jesienią 1991 r. mieszkańcy Mieszkuciów dokonali ekshumacji i katolickiego pogrzebu na cmentarz w Iwieńcu rodziny Jaworskich, w tym i Jadwigi.

opr. Stanisław Plewako