Mjr sap. Wacław PLEWAKO s. Sobiesława i Tekli z d. Pełko-Stradomskiej, ur. 26 V 1898 w Gojluszach na Litwie. W latach 1916- 1918 służył w armii rosyjskiej. Żołnierz I Korpusu Wschodniego. W WP od 1918. Uczestnik wojny 1918-1920. Mianowany ppor. w 1919. Po wojnie służył w 19 baonie sap., 3 p. sap., od 1936 w CWSap. Odznaczony KW, SKZ, KZWLŚr., medalami 1918-1921 i 10-lecia. W 1939 dca baonu pchor. w CWSap, ciężko ranny.

L.S. 2564; MKat., 3424/A; 2938/A;  T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego; Tragedia katyńska. Polscy inżynierowie i technicy, jeńcy obozów Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa straceni w Katyniu i innych miejscach zagłady, opr. T. Skarżyński.

 

Ppor. piech. rez. Wacław Stanisław Jan PLEWAKO s. Jana i Marii z Łuckiewiczów, ur. 21 VI 1902 w Tyflisie. Absolwent gimnazjum w Rewlu, Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie i BPRPiech. nr 7 (1930). Mianowany ppor. ze starsz. l I 1935. Przydzielony do 86 pp, w którym odbywał ćwiczenia rezerwy w latach 1934 i 1936 jako dca plut. W 1939 przydzielony do kadry zapasowej piech. w Grodnie. Inżynier leśnik, bdd.

 L.S. 2574; CAW, Tajny Dziennik Personalny Rezerw MSWojsk. 1939; MKal., 3423/A. Praca zbiorowa

 

Charków. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, str 420
Warszawa: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2003.
oprac. zespół Jerzy Ciesielski et al.; pod kier. Jędrzeja Tucholskiego;
ilość stron: 652 s.; wymiar: 210x297 mm; oprawa: twarda;
ISBN: 83-916663-5-2;

zob.
tablice ich upamiętniające na miejscu zbrodni

 

Z okazji Święta Niepodległości 11 listopada 2007 r. obaj zamordowani oficerowie
zostali pośmiertnie awansowani o jeden stopień wojskowy:
http://download.wojsko-polskie.pl/uploads/Katyn_lista.pdf poz. 631 (str.20) i poz.6749 (str. 200)