od prawej: mjr Wacław Plewako z braćmi:  Kazimierzem, ziemianinem i Władysławem - urzędnikiem w Wilejce
na zdjęciu wykonanym w 1936 r. w Wilejce z okazji chrztu bratanka Włodzimierza, syna Władysława Plewako.