Elektroniczny album zdjęć o majorze Wacławie Plewako
(klasyczny album przekazany 2 Mazowieckiej Brygadzie Saperów)

 

1.  zdjęcie portretowe mjr Wacława Plewako z orderami wojskowymi (14,5x10cm)

2 . życiorys mjr Wacława Plewako wg obecnego stanu wiedzy

3.  zdjęcie z 1913 r. Wacława Plewako jako kadeta wykonane w Mińsku Litewskim wraz z rodzeństwem: Kazimierzem, Władysławem i Ludwiką (8,5x13,5 cm)

4.  zdjęcie z 1920 r. z Mińska Litewskiego – Wacław Plewako wraz z innymi oficerami i podoficerami Wojska Polskiego, najwyższy z stojących (9x14 cm)

5.  zdjęcie portretowe w mundurze sapera – kwiecień 1920 r. w  Mińsku Litewskim (Fotografja „Fantazja” Mińsk, 13,5 x 8,5 cm)

6.  por. sap. Wacław Plewako 1925-06-15 Wilno (zakład fotograficzny przy ul. Śniadeckich 4, róg Mickiewicza, 14x 8,5cm)

7.  kpt. Wacław Plewako (w swetrze) wraz z zawodnikami Klubu Wioślarskiego 3 p. Saperów w Wilnie – jako opiekun klubu. Pierwsza z prawej – żona Kamilla Plewako (8x11cm)

8.  kpt. Wacław Plewako w mundurze z odznaczeniami 1927 r. (Fotograf  Z. Karasik, Grodno, Hoowera 3,  13,5 x 9 cm)

9.  zakończenie w 1929 r.  szkoły podoficerskiej kpt. Wacław Plewako 4 od prawej w rzędzie siedzących (8 x 13 cm)

10. oficerowie w dniu 15 czerwca 1934 r. (7,5 x 10 cm)

11. styczeń 1935 r. oficerowie 3 psap. podczas kursu unifikacyjnego  (6 x 9 cm)

12. zakończenie kursu unifikacyjnego, 25.07.1935 (6 x 9 cm)

13. zakończenie kursu unifikacyjnego, 25.07.1935 (6 x 9 cm)

14. Centrum Wyszkolenia Saperów w Rembertowie (z lat 1936-1938, 6 x 9 cm)

15. Centrum Wyszkolenia Saperów w Rembertowie (z lat 1936-1938, 6 x 9 cm)

16. Centrum Wyszkolenia Saperów w Rembertowie (z lat 1936-1938, 6 x 9 cm)

17. Centrum Wyszkolenia Saperów w Rembertowie  (z lat 1936-1938, 6 x 9 cm)

18. wypoczynek zimowy – na nartach koło Krynicy (9 x 6 cm)

19. wypoczynek zimowy  – powrót na nartach do Krynicy (9 x 6 cm)

20. z wiewiórką, w Parku Łazienkowskim w Warszawie w 1938 r. po otrzymaniu nominacji na komendanta Szkoły Podchorążych Rezerwy Saperów w Modlinie  (6 x 8 cm)

21. telegram odpowiedzi ze Starobielska z 23.V.1940 r.

22. Odpowiedź z 1953 r. Czerwonego Krzyża nt. losów mjr Plewako

23. Odpowiedź Polskiego Czerwonego Krzyża z 1990 r.

24. Kserokopia listy obozowej nadesłanej przez PCK (oryginały 21-23 w zbiorach Stanisława J. Plewako)