Krajobraz  majątku Dziakowszczyzna k/Iwieńca w kierunku na Pralniki, fot. Marian B. Plewako, listopad 1990
Dziakowszczyzna była dziedzictwem Plewaków od początku XVIII wieku do II wojny światowej. Plan majątku - fotokopia
Poniżej widok na XIX-wieczny staw na strudze Makasiczce (na zdjęciu wyżej),
w 10 lat później już  nie istniejący, co wynika ze zdjęcia w Google-Maps

staw, po lewej stronie stara grobla, poniżej widok spod grobli na lustro istniejącego w 1991 r. stawu