Bronisław-Jan Plewako
(1862-1936)
z Dziakowszczyzny
syn Kazimierza Plewako
i Kamili z Lichodziejewskich

"Polowanie w lesie majątku Dziakowszczyzna",
fragment zdjęcia wykonanego pod koniec życia