Adam Plewako h. Pogonia (1792 - 1842?)

        O nim wzmianki:  

Uruski  (błędnie nazwisko matki, zapewne Siesicka, błędnie herb: Pogonia, jego ojciec wywodził się w 1800 r. z herbem Pogonia):

Adam, syn Kazimierza i Wiktoryi Syfickiej, ur. 1792 r. w Wilnie,  wstąpił 1812 r. do 17 pułku jazdy wojsk Ks. Warszawskiego i w 1817 r. przeszedł do 1 pułku piechoty liniowej; podporucznik 1820 r., w 1829 roku wyszedł do dymisyi w stopniu porucznika, a w 1831 r. ponownie wszedł do wojska i został kapitanem.

Odbył kampanie, 1812 r. w Rosyi pod Tylżą i Labią i 1813 r. pod Sierakowem przeciw sprzymierzonym, gdzie ranny dostał się do niewoli, w której rok i ośm miesięcy zostawał, i za waleczność otrzymał krzyż złoty Virtuti Militari (Ks. Wojskowe).

Robert Bielecki: Słownik Oficerów Powstania Listopadowego(pdf):

PLEWAKA Adam – ur. 1792 w Wilnie, s. Kazimierza i Wiktorii Syfickiej. W Wojsku Polskim Księstwa Warszawskiego wstąpił 1812 do 17 puł., odbył kampanię 1812-13, ranny dostał się pod Sierakowem do niewoli. W armii Królestwa Polskiego wszedł 1817 do 1 ppl., 1820 ppor., 30.1.29 uwolniony ze służby w stopniu por. W powstaniu 1.1.31 wrócił do służby w stopniu ppor., 6.2.31 por., 3.5.31 kpt., 7.3.31 otrzymał krzyż złoty nr 24.

HISTOIRE de la revolution de Pologne
par Louis Mieroslawski, str. 156, t. II,
Paris 1836

Dwernicki poursuivait ses mouvemens. Pour sefrayer l’acces de la rivedroite de la Vistule, le general ordonna dans la nuit du 2 mars de reconquerir Pulawy, sur Wurtemberg. Le capitane Nyko, le lieutenant Plewaka et Jules Malachowski furent chargés de celie opération. Ils passèrent la rivière sur la glace, ataquèrent les dragons avec fureur, combattirent pedant quatre heurs, et delivrerent pour la deuxieme fois la ville du jung de Wurtemberg.

Gembarzewski: Lista imienna oficerów woj. pol. 1817 - 1830 r., str.XVII:

Plewako Adam, podpor.[ucznik], p.[ułk]1 piech[oty] lin[iowej]. 1815-1828

Order Virtuti Militari i jego kawalerowie prof.Wesołowskiego, str 120: 

Nazwisko:     Plewako 
Imię:              Adam Przegonia
Ranga:          Ułan
Klasa:            4
Oddział:         17pp
Data:             1813

O Adamie i jego ojcu Kazimierzu: zapiska z 1823 r. o sprzedaży Bukontyszek pojezuickich w powiecie szawelskim ks. żmudzkiego leżących

Ojciec Adama Plewaki to:
Kazimierz Plewaka, starosta kołoboryjski od 1783 r., kawaler orderu św. Stanisława 1791r., deputat Trybunału  Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1791 r., następnie Pisarz a potem Prezydent I Departamentu Sądu Głównego Litewskiego, wywodzący się w 1800 r. w Wilnie przed Deputacją Szlachecką.

Adam Plewako był ojcem Gustawa  Plewako, uczestnika manifestacji w Warszawie w 1862 r. (przed Powstaniem Styczniowym), 
dzierżawcy Wisek na Podlasiu, publicysty, ojca 12 córek.