Znając powyższy schemat można wyliczyć haplotypy dla wszystkich osób z przedstawionego wyżej drzewa filogenetycznego, w tym osób na nim pominiętych
Szczegółowe drzewo rodowe łączące wszystkie testowane osoby jest tutaj: Plewako_Y-DNA_Projekt.htm a tutaj tabela haplotypów wyliczonych dla tych osób.
Poprzednia wersja kolejności zmian STR dla 4 uczestników projektu: http://www.plewako.pl/Y-DNA/Plewako_STR.jpg
Dane źródłowe:  http://www.familytreedna.com/public/Plewako/default.aspx?section=yresults