Plewako Y-DNA Project
(wyniki w projekcie  Y-DNA osób o nazwisku Plewako
i spokrewnionych)

Donacje na Projekt  Genealogii Genetycznej
poprzez Towarzystwo Rodu Plewako:


konto w Idea Bank SA nr:
94195000012006069783210003

lub PayPal Towarzystwa


Genetycznie zweryfikowana część drzewa rodu Plewako

Schemat kolejności zmian STR (mutacji) w Y-DNA rodu Plewako h. Pogonia

 

Tabela haplotypów STR

 

Genealogia genetyczna - nasza metodologia badań Y-DNA rodu Plewako

 

Drzewo genealogiczne
członków rodu Plewako

 

Mutacja L621 odkryta
w Y-DNA rodu Plewako

Genealogia Genetyczna linii żeńskiej (mtDNA)

 

Zidentyfikowana lista 66/67 markerów dziedziczona jest wspólnie  po Kazimierzu Plewace (1822-1875) z Dziakowszczyzny w ziemi iwienieckiej przez obu testowanych Stanisławów Plewako.

Y-DNA Damiana Plewako, odległego krewnego wobec dwóch pierwszych, należy do tej samej haplogrupy I2a wykazując jednak 3 i 4 różnice na 37 markerów, a odpowiednio 5 i 6 na 67, co pozwala na niemal pełne i pewne określenie haplotypu wspólnego przodka żyjącego w czasach Potopu - Pawła Plewaki.

Odtworzony haplotyp Y-DNA Pawła Plewaki, prawnuka pierwszego  znanego z tego nazwiska przodka rodu  - został  zamieszczony na YSearch