Fragment drzewa genealogicznego rodu Plewako 
zweryfikowanego metodą Y-DNA
Paweł Plewako h. Pogonia
~1620~1684
|
Paweł Dominik Plewako   Rafał Plewako
ca 1645-1717/ ~1650-1731/ 
| |
Michał Plewako Kazimierz Plewako
ca 1667-/1732 1682-/1740
|   |
Jan Plewako Rafał Plewako Jan Plewako
~1705-1753 ~1712-1788 1716-1796
| | |
Karol Plewako Michał Plewako Nikodem Plewako Hieronim Plewako
~1750-ca 1822 ~1765-1795/ 1779-1844/  1770-1850
| | | |
Tadeusz Plewako  Hieronim Michał Plewako Bernard Plewako Kazimierz Plewako  Wacław Franciszek Plewako
1780 ~1840  1794-1841 1824-1864 1822-1875 1828-1893
| | | | |
Konstanty Plewako Józef Kazimierz Plewako Józef Plewako  Wacław Eustachy Plewako 1851-1888/ Bronisław Jan Plewako Jan Plewako
1813-1860/  1824-1904 1858-1931 1862-1936  1863-1916
| | | | | |
Artur Plewako  Ignacy Plewako Piotr Plewako Henryk Plewako Marian Plewako  Stanisław Plewako
1841-1898/ 1863-1920 1923-2001  1886-1941 1904-1972 1905-1993
| | | | | |
Stanisław Plewako  Stefan Plewako Aleksander Plewako Gustaw Plewako  Stanisław Jan Plewako  Krzysztof Antoni Plewako  Wojciech Krzysztof Plewako
1890-ca 1960 1898-1980 (Kit: 167120)  1919-1997 (Kit: 131251)  1947-2020 1945-2016  
| | | (Kit: 420202)  (Kit: 349948)
Stanisław Plewako  Władysław Plewako Stanisław Gustaw Plewako 
1918-1991 1936-2008 (Kit: 146268)
| |
Jerzy Plewako Mirosław Plewako schemat kolejności powstawania mutacji STR w Y-DNA członków rodu Plewako, zob: 
| (Kit: SI13261) wartości markerów STR w Y-DNA członków rodu Plewako, zob:  http://plewako.pl/Y-DNA/yresults.html
Damian Plewako
(Kit: 156366) 2022-03-22, opracował  Stanisław J. Plewako