Ted Plewako w ogrodzie za domem w Toronto w 1991 r.

 

 

fotografia ze zbiorów córki Lindy Verlezza